COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary
curbell_medical_homepage_1

SISTEME NURSE CALL

Sistemet Nurse Call janë sisteme të cilat u vijnë në ndihmë pacientëve për lajmërimet që mund te kenë ata. Karakteristikë e këtyre sistemeve pak a shumë është për një pacient i cili duke bërë thirrje për të sinjalizuar për ndonjë mosfunksionim apo nuk janë identifikuar në kohën e duhur për shkak të dështimit, për shembull: në spitale, në objektet e lartë të kujdesit, në shtëpi pleqsh.
Sistemet Nurse Call janë sisteme të pavarura. Çdo sistem ka sistemin e vet të
furnizimit dhe të transmetimit, i cili është i pavarur nga të gjitha disiplinat e jashtme, dhe duhet të kontrollohet dhe monitorohet nga pajisjet e sistemit të thirrjes infermiere vetë. Dhe kjo është arsyeja pse Global Net punon me Ackermann nga Honeywell sistemin Nurse Call.

Nurse call systems are independent systems. Each system has its own supply network system and transmission network which is independent of all external disciplines, and must be controlled and monitored by the devices of the the nurse call system itself. And that is why Global Net works with the ACKERMANN by HoneyWell nurse call system.

WHY CHOOSE US

Me me shume se 10 vjet eksperience dhe nje fokus real ne sherbimet cilesore dhe kenaqjen e konsumatorit, ju mund te mbershteteni tek ne per projektin e rradhes.
Ne ju ofrojme nje sherbim profesional, te garantuar dhe ndodhemi ne sherbimin tuaj 24 ore ne dite.

ackermann-clino