• Sisteme CCTV

  Sisteme CCTV

  Sistemet e vëzhgimit me kamera mund të përdoren për të monitoruar njerëzit që hyjnë dhe dalin nga ndërtesat, lëvizjen e personelit në brendësi të ndërtesave.

 • Sisteme Kunder Zjarrit

  Sisteme Kunder Zjarrit

  Sistemet tona të sinjalizimit të zjarrit dhe detektorët e tyre plotësojnë kërkesat më të larta në mënyrë që të shpëtojnë jetë njerëzish në raste urgjente

 • Sisteme Kontrolli

  Sisteme Kontrolli

  Kontroll Aksesi është një nga funksionet më komplekse në botën e biznesit, i cili ndihmon në rritjen e sigurisë në objektin tuaj.

 • Sisteme Nurse Call

  Sisteme Nurse Call

  Sistemet Nurse Call janë sisteme të cilat u vijnë në ndihmë pacientëve për lajmërimet që mund te kenë ata.

 • Sistemet e Telekomunikacionit

  Sistemet e Telekomunikacionit

  From initial design and project specification to archieving a high end finish.

 • Sistemet e Evakuimit Zanor

  Sistemet e Evakuimit Zanor

  Sistemi i evakuimit zanor është përdorur kryesisht në kombinim me një sistem të sinjalizimit të zjarrit